COBERTA CORBA

Sistema constructiu de coberta simple o sandvitx in situ on no existeix estructura portant de la coberta. La xapa corbada es recolza directament a les bigues de càrrega. Les xapes venen corbades directament de fàbrica.

Comments are closed