COBERTA SANDVITX IN SITU

Formades a partir de dos xapes d’ acer galvanitzat o prelacat, amb un perfil separador del tipus omega i aïllament interior de diferents densitats i gruixos segons la protecció necessària.

cubierta_sandwitch_in_situ_1

Comments are closed