FAÇANA AMB PANELL SANDVITX

Aquest tipus de panell està format per una xapa d’acer prelacat exterior, aïllament amb diferents espessors del tipus PUR (Poliuretà), PIR (Poliscianutà) o llana de roca, i acabat inferior amb xapa nervada prelacada.

El panell de façana està dissenyat per a ser col•locat en posició vertical o horitzontal, donant un acabat lliç de la façana.

Comments are closed