FAÇANA AMB SAFATA METÀL·LICA

És un sistema que funciona com un façana sandvitx in situ. La safata com element autoportant que substitueix les corretges, pot anar a llums importants, amb separador metàl·lic o sense , permet la col·locació de la pell exterior tant en posició vertical com horitzontal. Pot oferir solucions acústiques amb la xapa perforada i amb l’ aïllament adequat.

Comments are closed