DOBLATGE DE COBERTES

En situació de coberta simple, es fa el doblatge a partir de separadors metàl•lics, aïllament tèrmic de fibra de vidre o llana de roca, i segona pell amb xapa nervada d’ acer galvanitzat o prelacat.

Comments are closed