COBERTA DE XAPA SIMPLE

Cobertes metàl•liques simples formades per una xapa nervada d’acer galvanitzat o prelacat, amb diferents acabats i gruixos de les xapes.

Comments are closed